POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności i wykorzystanie plików cookies na stronie internetowej:

https://www.xtremefitness-franchise.pl

 

DEFINICJE

XF FRANCHISE sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej (adres siedziby: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki nr 12), wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000594556, posiadającą numer identyfikacyjny REGON: 363349320 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 8711771836

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem:

https://www.xtremefitness-franchise.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.

 

ADMINISTRATOR DANYCH, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 punkt 7 RODO w odniesieniu do Użytkowników jest: XF FRANCHISE sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej (adres siedziby: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki nr 12), wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000594556, posiadającą numer identyfikacyjny REGON: 363349320 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 8711771836 (dalej: ,,Administrator”).
  2. Z Administratorem danych można kontaktować się pisemnie pod adresem siedziby Administratora.
  3. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@xtremefitness.pl.

 

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

Administrator uzyskuje dostęp do informacji zawartych w plikach cookies w celu/celach:

  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji jej Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze Strony, w szczególności dane zbierane przez pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował na Stronie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie podstrony Strony odwiedzał, dopasowywaniu treści Strony do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści;
  3. analitycznych i statystycznych, co pomaga zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  4. optymalizacji i zapewnienia funkcjonalności Strony – w tym uwierzytelniania Użytkownika, utrzymanie stanu sesji, zapisywanie ustawień Strony, zapewnienie sprawności procesów witryny internetowej;
  5. wyświetlania reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika (pliki reklamowe cookies). Pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords), które są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketingowych docierających z komunikatami marketingowymi do Administratora, jeżeli Użytkownik odwiedził wcześniej jego Strony. Te pliki cookies pamiętają, że Użytkownik odwiedzał jego Strony i jakie aktywności tam wykonał. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.

Podstawą prawną przetwarzania w taki sposób danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy Administratora polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług i prowadzeniu działań marketingowych oraz zwiększaniu sprzedaży – art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

 

PLIKI COOKIES

Oprócz danych osobowych, Administrator gromadzi także informacje poprzez pliki cookies (inaczej ciasteczka). Pliki cookies są to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, smartfon) Użytkownika przeglądającego Stronę. Pliki cookies w czasie pobytu na Stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści na stronie serwisu Administratora, analiza zdarzeń na Stronie. Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisów przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług oraz cookies dla celów marketingowych.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

GOOGLE ANALYTICS. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, są to pliki cookies firmy Google Ireland Ltd., które zbierają informacje na temat sposobu korzystania ze Strony przez Użytkownika, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, spędzony na Stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W ramach plików cookies Google Analytics zbierane są dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADWORDS. Administrator korzysta z narzędzi Google AdWords firmy Google Ireland Ltd., dzięki czemu może prezentować swoją ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. Użytkownikowi, który wpisze określone hasła w wyszukiwarce może wyświetlić się reklama Administratora skorelowana z tym hasłem. W ramach Google AdWords Administrator analizuje skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, dzięki czemu oferty są lepiej dopasowywane do oczekiwań Użytkowników.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w zakresie usługi Google AdWords dostępne są pod linkiem:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

DOUBLECLICK. Administrator wykorzystuje narzędzie marketingowe DoubleClick, są to pliki cookies firmy Google Ireland Ltd., używane w celu wyświetlania odpowiednich reklam dla danego Użytkownika, poprawiania raportów skuteczności kampanii lub unikania wyświetlania tych samych reklam więcej niż jeden raz.

FACEBOOK PIXEL. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebook Pixel, które są plikami cookies firmy Facebook Ireland Ltd., umożliwiającymi kierowanie spersonalizowanych reklam na portalu Facebook. Administrator posiada wyłącznie informacje na temat działań Użytkownika podjętych w ramach jego Strony. Niemniej firma Facebook w sposób całkowicie niezależny od Administratora może łączyć informacje, o których mowa powyżej z innymi informacjami zbieranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z portalu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem:

https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

LINKEDIN. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych LinkedIn, zarządzanej przez firmę LinkedIn Ireland Unlimited Company. Każde wywołanie jednej ze Stron Administratora, która zawiera funkcje LinkedIn, powoduje nawiązanie połączenie z serwerami LinkedIn. Do LinkedIn trafia informacja o odwiedzeniu przez Użytkownika Strony za pomocą adresu IP. LinkedIn może przyporządkować wizytę Użytkownika na Stronie do Użytkownika i jego konta w serwisie LinkedIn. Administrator nie posiada wiedzy o treści przekazywanych danych ani o sposobie korzystania z nich przez LinkedIn.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez LinkedIn można znaleźć pod linkiem:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

WTYCZKA FACEBOOKA. Ze Stroną zintegrowane są wtyczki do serwisu społecznościowego Facebook. Wtyczka Facebooka na Stronie jest oznaczona logiem Facebook. Wtyczka bezpośrednio połączy Użytkownika z profilem Administratorem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził Stronę ze swojego adresu IP. Użytkownik odwiedzając Stronę będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli Użytkownik nie jest zalogowany Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Administrator nie posiada wiedzy na temat treści przekazywanych danych, ani ich wykorzystywania przez Facebook. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. W przypadku gdy Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące jego wizyt w serwisie Administratora, należy wcześniej wylogować się ze swojego konta na Facebook.

WTYCZKA DO INSTAGRAMA. Ze Stroną zintegrowane są wtyczki do serwisu firmy Instagram LLC. Wtyczka Instagrama na Stronie jest oznaczona logiem firmy Instagram w formie „Kamery Instagram”. Po wejściu na Stronę, która zawiera taką wtyczkę, kliknięcie tego przycisku spowoduje nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerami Instagram. Wtyczka bezpośrednio połączy Użytkownika z profilem Administratorem na serwerze Instagrama. Instagram może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził Stronę ze swojego adresu IP. Użytkownik odwiedzając Nawet jeżeli Użytkownik nie jest zalogowany Instagram jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. W wyniku tego osadzenia Instagram otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny, nawet gdy nie posiadają Państwo profilu Instagram lub nie są aktualnie zalogowani do Instagrama. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności firmy Instagram proponujemy kontakt bezpośrednio z Instagramem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://help.instagram.com/155833707900388/. W przypadku gdy Użytkownik nie życzy sobie, aby Instagram powiązywał informacje zebrane za pośrednictwem Strony Administratora bezpośrednio z kontem Instagram Użytkownika, należy wcześniej wylogować się ze swojego konta na Instagramie. Wczytywanie wtyczek Instagrama można również całkowicie zablokować za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą dodatku blokującego wykonywanie skryptów.

WTYCZKA YOUTUBA. Strona Administratora została zintegrowana z dostawcą usług wideo YouTube (YouTube LLC., spółkę należącą do Google Ireland Ltd.) Aktywne kliknięcie przycisku wtyczki powoduje nawiązanie połączenia z serwerami YouTube. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do swojego konta na YouTube, to YouTube przypisuje informację o odwiedzeniu Strony Administratora do osobistego konta Użytkownika. Kliknięcie przycisku odtwarzania filmu, również przypisuje o tym informację do konta użytkownika YouTuba.  W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych i ochrony prywatności przez YouTobe (Google) proponujemy zapoznanie się z polityką prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. W przypadku gdy Użytkownik nie życzy sobie, aby YouTube powiązywał informacje zebrane za pośrednictwem Strony Administratora bezpośrednio z kontem Użytkownika na YouTube, należy wcześniej wylogować się ze swojego konta YouTube i innych kont użytkowników YouTube i innych kont użytkowników YouTube LLC i Google Inc., a także usuwając pliki cookies tych firm przed wizytą na Stronie Administratora. 

PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ZGODĄ NA UŻYTKOWANIA PLIKÓW COOKIES

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw w zakresie wykorzystywania przez Administratora lub jego partnerów biznesowych danych zawartych w plikach cookies lub innych podobnych technologiach poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na zmianę ustawień cookies, wskazanych poniżej.

Użytkownik ma prawo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby pliki cookies były usuwane z dysku twardego, uniemożliwić umieszczanie nowych plików cookies lub otrzymywać powiadomienia, tak aby żaden plik cookies nie został umieszczony bez wyraźnej zgody Użytkownika. Użytkownik może również tak skonfigurować przeglądarkę, aby pliki cookies nie były automatycznie zapisywane. Zmiana ustawień plików cookies (wyłączenie przyjmowania plików cookies) może uniemożliwić korzystanie z części Strony lub uniemożliwi wyświetlanie się części informacji przeznaczonych dla Użytkownika. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod linkami podanymi poniżej:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

 

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 

Safari:

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

W zakresie urządzeń mobilnych informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies można znaleźć na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).

TRANSFER DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator co do zasady nie przesyła danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże w związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy pików cookies dostawców zewnętrznych, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

0
Klubów
0
Miasta
0
Nowych lokalizacji
0
Lat doświadczenia

Dołącz do najszybciej rozwijającej się sieci w Polsce!

LIDER JAKOŚCI

Dla modelu franczyzowego w prestiżowym konkursie “Diamenty Branży Fitness2019”.

POBIERZ PREZENTACJĘ FRANCZYZY XTREME FITNESS GYMS:

Skontaktuj się

Adres:

ul. Błonie 2, Tarnów
33-100 Tarnów

Dane kontaktowe:

Telefon : +48 886 330 320
Email : info@xtremefitness-franchise.pl

CHCĘ POROZMAWIAĆ Z KONSULTANTEM: